Digitala kundresor i energibranschen

Kampanj: Inspirationspass för din ledningsgrupp (1,5 tim)

Affärer blir allt mer digitaliserade och transparenta.

Dina B2C- och B2B-kunders inflytande ökar och de kan snabbt värdera priser, tjänster och erbjudanden, välja och välja bort. Köp- och beslutsprocessen förändras, vilket i sin tur påverkar ditt företags affärsmodell och marknadsstrategi. Vare sig du vill eller inte.

På Stratiteq finns konsulter med gedigna kunskaper om moderna strategier och digitala lösningar inom just energibranschen. Några av våra kunder är E.ON, Vattenfall och Öresundskraft.

De senaste månaderna har vi genomfört flera uppskattade gig för ledningsgrupper inom energibranschen.

I samarbete med Microsoft genomför vi nu en kampanj som gör det möjligt för din ledningsgrupp att kostnadsfritt få en digital kick-start.

360º – en sanning om kunden (se filmen)

Rikare kundupplevelser

Nya krav på affärsmodeller och processer.

Framgång i en digitaliserad affärsvärld är långt mycket mer än en hemsida med avtalspriser och beställningsfunktion.

En modern kundrelation innebär kundvård och utveckling genom hela kundlivscykeln via nätet, där kundupplevelsen har blivit viktigare än själva kundrelationen. Det gäller att möta och interagera med kunden på ett berikande och igenkännande sätt – i alla kontaktpunkter och kanaler.

Säljande kundservice

Kunden i centrum är en klyscha.

Tänk om alla dina medarbetare hade tillgång till all kundinformation. Vilken förbrukning har kunden? Vilka fakturor är betalda? Vilka serviceärende pågår? Vilket avtal passar bäst? Och så vidare...

När sälj- och servicepersonal samverkar samt möter kunden i digitala kanaler blir det enklare att skapa en gemensam kundbild. Ett samlat bemötande och förmåga att erbjuda rätt tilläggsprodukter förstärker kundupplevelsen – och ökar försäljningen.

Ökad innovationskraft

Pris, tillgänglighet, smarta hem, coola appar?

Varför ska en B2C- eller B2B-kund välja ditt företag? Som energiföretag måste ni ligga i framkant när det gäller att utveckla erbjudandet. I dag är det inte bara Produktutveckling förunnat.

Genom att förstå kundernas köpbeteende, vara lyhörd på sociala medier, involvera kunderna i affärsprocesserna samt skapa förutsättningar att på ett enkelt sätt dela kunskap och samarbeta så kan företaget öka sin innovationskraft.

Inspirera dina ledningskollegor (boka pass)

Samla hela, eller delar av, din ledningsgrupp och låt er inspireras.

Under en och en halv timme introducerar vi begreppet digitala kundresor och diskuterar ditt företags utmaningar och möjligheter i den digitaliserade affärsvärlden.

Inspirationspasset, som är kostnadsfritt, genomförs av en affärskonsult från Stratiteq och i önskvärda fall även en representant från Microsoft.

Kontakta oss

Kontakta oss för att diskutera utmaningar och möjligheter på ditt företag.

PER MALMSTEN
Business Developer, Stratiteq
0765-26 98 02
per.malmsten@stratiteq.com