Digitalt driven beteendeförändring

Den ökade digitaliseringen påverkar våra vanor. Den påverkar vårt arbete, hur vi lever våra liv och hur vi spenderar vår fritid.

Mobilitet, social media, molntjänster och big data är megatrender i den acceleration vi nu upplever. Alla fyra är tydliga drivkrafter i investeringar som företag och organisationer gör när det gäller att utforma moderna strategier och införa digitala lösningar.

Kunskap och intresse för IT/internet varierar fortfarande stort på många företag. En del medarbetare kämpar fortfarande med att förstå "det där med datorer". Många har varit nyfikna och tagit till sig tekniken längs vägen. Yngre människor tar internet för givet och förutsätter att de alltid kan vara uppkopplade. För att inte tala om dagens barn som mer eller mindre föds med surfplattor i händerna. Det sägs att hela 75% av arbetskraften 2025 kommer att bestå av "digital natives".

Framtidens medarbetare kräver att den senaste tekniken används på företaget och de har minst lika goda möjligheter att kommunicera med sina kollegor som de har med sina vänner. Hur hanterar ditt företag dessa utmaningar och möjligheter?

Den digitala världen har gett kunderna större inflytande. De kan enkelt värdera produkter och erbjudanden, välja och välja bort – långt innan de kommer i kontakt med själva företaget. En köpprocess inleds med sökning på internet och sociala nätverk, för att jämföra produkter och priser samt ta del av vad andra tycker. Kunderna bestämmer när, var och hur de köper. Det ska kunna ske varifrån som helst, dygnet runt, året runt – från dator, mobil eller surfplatta. 

Nya krav ställs på affärsmodeller och processer. Framgång i en digital värld är långt mycket mer än hemsida med produktinformation och beställningsfunktion. En modern kundrelation innebär kundvård och utveckling genom hela kundlivscykeln via nätet, där kundupplevelsen har blivit viktigare än själva kundrelationen. Det gäller att möta och interagera med kunden på ett berikande och igenkännande sätt i alla kontaktpunkter och kanaler. Kundupplevelsen ska inte bara överträffas utan den ska vara långt över förväntan. Ja, till och med överraskande bra.

Samarbete, delaktighet och innovation är avgörande för den interna kommunikationen på ett företag. Om ledningsgruppen fortfarande använder intranätet som en megafon mot de anställda så är det hög tid att även betrakta den interna organisationen som en marknad. För att vara ett konkurrenskraftigt företag måste det vara enkelt för medarbetare att dela kunskap om produkter, kunder och projekt. Information måste vara öppen och transparent så alla kan bidra genom att följa, gilla, dela och kommentera. Om inte annat så är det förutsättningar för att attrahera framtidens medarbetare och mest troligt även för att behålla befintliga. Hur väl stämmer detta överens med er företagskultur?

Förr var arbetet något man gick till. I dag är det resultatet som räknas. Medarbetare och team ska kunna jobba på den plats som gör dem mest produktiva – oavsett om det är på kontoret, caféet eller hemma. Denna flexibilitet förutsätter tydliga mål och stor tillit. Hur påverkar detta ledarskapet på ditt företag?

Är du digital immigrant eller inföding?

Vi är konsulter i skärningspunkten mellan affärer och IT som hjälper dig att dra nytta av de enorma affärsmöjligheter som skapas av digitalt driven beteendeförändring. Från strategi, till tekniskt genomförande, till en lösning i framkant.