En animerad film

– om digitala lösningar och nya sociala beteenden

Per driver ett företag som drar stor nytta av digitala lösningar och nya sociala beteenden. Med en företagskultur som bygger på transparens och där samarbete inte bara uppmuntras utan ligger till grund för allt de gör.

Öppna dialoger bidrar till kunskapsdelning, delaktighet och innovation som gynnar både företagets medarbetare och deras kunder. I ett flöde där kundens livscykel inte slutar vid ett köp utan leder till en ännu djupare relation.

På företaget är individer som Per, Jim och Stina nyckeln till företagets framgång tack vare fungerande intern kommunikation och moderna kundrelationer.

Se filmen, så får du veta hur.