Affärsfokusdagen MalmöLundregionen

-
Sparbanken Skåne Arena, Lund
  • Stratiteq deltar på affärsfokusdagen där företag, från MalmöLundregionens 11 kommuner, för att skapa kontakter och hitta affärsmöjligheter över kommungränserna.