Power to Transform Marketing & Sales

-
Berns, Näckströmsgatan 8, Stockholm
 • I samarbete med Wednesday Relations anordnar vi ett frukostseminarium om hur du utvecklar dina digitala affärsrelationer. Affärer blir allt mer digitaliserade och transparenta. Kundernas inflytande ökar och de kan snabbt värdera varor, tjänster och erbjudanden, välja och välja bort. Köp- och beslutsprocessen förändras, vilket i sin tur påverkar företagens affärsmodeller, marknads- och säljstrategier.

  Detta frukostseminarium ger dig:

  • Ökad kunskap om kvalificering av leads och uppkomsten av nya affärsmöjligheter, samt automatiserad relevant kommunikation med våra kunder.
  • En orientering kring ledande plattformar som Microsoft Dynamics 365 och Adobe Cloud Marketing.
  • Inspiration från tre verkliga exempel inom svenskt näringsliv.

  Seminariet vänder sig till dig som arbetar i linjebefattning inom marknad och försäljning.

  Anmäl dig här