HealthTech – en kunskapskonferens om e-hälsa

-
Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö
  • Mest troligt kommer er verksamhet investera ytterligare i mjukvara och applikationer det närmaste halvåret. Troligt är också att satsningen kommer bli ännu bättre om du och dina kollegor tar lead i självaste utvecklingsarbetet.

    HealthTech är platsen där vi delar med oss om varför det är viktigt att er verksamhet kan driva fullskaliga mjukvaruutvecklingsprojekt. Metodutveckling och projektmetodik låter kanske tråkigt, men effekten är desto roligare.

    En av Stratiteqs specialiteter är verksamhetsstyrning inom vård och omsorg. Beslutsstöd för standardiserade vårdförlopp, flödesmodeller, ambulanstransporter, e-intyg och reducering av CO2-utsläpp är exempel på lösningar. Vanligtvis används teknik från Microsoft och Qlik. Bland uppdragsgivarna finns Capio, Praktikertjänst, Region Skåne och Skånetrafiken.

    Anmäl dig här