Runda-bord-samtal om Lead Management

Torsdag 27 augusti, 9:00-11:30
Stratiteq, Gustav Adolfs torg 10 A, Malmö

Det gäller att hänga på Lead Management-tåget, för att vara ett framgångsrikt företag även när det gäller digitala kundrelationer.

Därför arrangerar vi nu ett exklusivt ”runda-bord-samtal” för ett fåtal utvalda beslutsfattare som arbetar med just marknadsföring och kommunikation.

Vi skulle därför uppskatta din närvaro, mycket. Och ta gärna med en kollega som redan är på tåget eller definitivt borde stiga på.

Begreppet Lead Management och dess innebörd diskuteras. Vad är ett starkt erbjudande utifrån ert företags behov och utmaningar? En annan viktig fråga handlar om utveckling av egen kompetens eller samarbete med en Marketing Services-partner. Vi tar med oss ett plattformsexempel (Marketo) till mötet, för att kunna ta diskussionen ännu längre.

Inspiration och kunskapsdelning, alla deltagare emellan, utlovas. Mest troligt kommer denna nya ERFA-grupp vilja träffas vid fler tillfällen 2015.

> Anmälningstiden har gått ut