Stratiteq Summer School 2014

I juli och augusti är det Stratiteq Summer School.

Fem personer valdes ut i den rekryteringskampanj som vi i våras riktade mot universitet i regionen. Vi plockade de bästa!

Som nya medarbetare kommer dessa personer nu få en rivstart när det gäller kompetensutveckling inför deras arbete som blivande konsulter och kommande karriär inom något av våra affärsområden.

Summer School ger utbildning och praktisk träning i våra teknikplattformar och utvecklingsverktyg samt processer och arbetsmetoder. Utbildningen kommer så klart även omfatta vår vision och affärsidé samt våra mål och strategier. Och inte minst vår starka värdegrund och företagskultur.

Utbildningen genomförs av flera personer på Stratiteq – från teknikchef och konsulter, till personalchef och VD.