E.ON

Implementation av CRM, under tidspress

E.ON
Webbplats

E.ON

Kontaktperson

Per Malmsten
076-526 98 02
per.malmsten@stratiteq.com

Tidspressen var stor när energikoncernen E.ON skulle implementera ett helt nytt CRM-system åt sina 160 företagssäljare och annan personal.

Man hade till årsskiftet på sig: sju månader. Och projektet startade precis före semestrarna. En specialist anlitades: Stratiteq.

Varför Stratiteq?

− Vi hade erfarenhet av Stratiteq i andra projekt och de är mycket kompetenta, säger Maria Wallin, it-projektledare på E.ON.

För Stratiteq gällde det att klara tidplanen, hålla budget och helst överträffa kundens förväntningar. 

− Vi hade ont om tid och vi fick inte misslyckas, säger Peter Rundberg, affärskonsult på Stratiteq.

Utmaningen

Företagssäljarna inom energikoncernen E.ON hade ett säljstödsystem från mitten av 1990-talet som lappats och lagats under årens lopp. Det var otidsenligt och opraktiskt. Medarbetare sparade viktig information i egna mappar som andra inte kom åt eller visste fanns. Det saknades överblick och ordning. Försäljningen led på grund av bristerna.

Efter en marknadsstudie beslutade E.ON våren 2011 att satsa på Microsoft Dynamics CRM. Det var ett IT-stöd som E. ON inte hade någon erfarenhet av från tidigare. Det skulle skräddarsys och integreras med koncernens system, däribland affärssystemet SAP, kalkyleringsverktyget SCART och Streamserve för hantering av dokumentmallar. Det behövdes också särskilda servrar för den nya CRM-lösning. Det var mycket som skulle klaffa, men den 9 januari måste det vara färdigt att använda. Sådan var tidplanen.

Tidspressen berodde på att säljavdelningen var i stort behov att få ett modernt säljsstödsystem som skulle hjälpa dem att klara offensiva säljmål.

– De ville gå in i 2012 med ett nytt och fräscht säljstödsystem, därav den korta implementationstiden, förklarar Maria Wallin, it-projektledare på E.ON.

Stratiteq, som är specialist på bland annat att integrera CRM-system, fick uppdraget att hjälpa E.ON.

Lösningen

Arbetet rivstartade i juni fram till semestrarna med designworkshops och andra förberedelser. I augusti började själva utvecklingsarbetet.

Stratiteq tillämpade ett agilt arbetssätt, vilket innebar frekventa avstämningar med kund och medarbetare, så kallade sprint-leveranser.

– I tvåveckorsperioder fokuserade vi på vissa områden varefter vi visade vad vi gjort och tog in feedback, berättar Peter  Rundberg, affärskonsult på Stratiteq.

Tar inte det längre tid än traditionella metoder, där du får en kravspec som du ska svara upp till?

– Nej. Inte alls. Den extratid det tar att interagera har du igen och det ger kravställaren möjlighet att göra justeringar under resans gång. Det ger bättre resultat, säger Peter Rundberg.

Det var första gången som Maria Wallin och E.ONs IT-avdelning jobbade på det sättet.

– Det var mycket bra. Vi kunde komma med synpunkter hela vägen, säger Maria Wallin.

I och med valet av Microsoft Dynamics CRM blev Outlook ingång för säljarna till e-post, kalender, kontakter, offerter och andra dokument. Outlook var en miljö som säljarna var vana vid sedan tidigare. På flera punkter innebar det nya systemet utveckling av nya rutiner och arbetssätt, förändringar som Stratiteq var med och drev och utbildade personalen i.

Resultatet

Den 9 januari 2012 var systemet på plats, enligt plan, och säljarna jobbade i den nya miljön. Reaktionerna var positiva. Kundhanteringen var mycket enklare. Det var ordning och reda och lätt att hitta rätt dokument och uppgifter.

– Systemet ger åtkomst till information på ett logiskt sätt, säger Maria Wallin.

Installationen var en framgång. Man hade lyckats integrera ett helt nytt system på kort tid och fått igång nya rutiner och arbetssätt. Det fanns även ett support- och underhållsavtal på plats med Stratiteq.

– Framgångsfaktorer var att Stratiteq har varit på plats, vår egen verksamhets stora engagemang och sprintleveranserna. Det har varit dialog och samarbete hela vägen, säger Maria Wallin.