Om Xyntéo

Xyntéos mission är att "återuppfinna tillväxt".

Som ett rådgivande företag arbetar de med globala företag att identifiera och genomföra projekt som syftar till att göra det möjligt för företag att växa på ett nytt sätt – anpassat till resurser, klimat och demografiska realiteter under 21-talet.

Stratiteq har implementerat deras CRM-lösning (Microsoft Dynamics CRM) och sociala intranät (Yammer).

Xyntéo