Min digitala arbetsplats™

– som intern kommunikation borde fungera

Dåtidens och många av nutidens intranät är ledningens megafon mot de anställda. Detta trots att man inom marknadsföringens värld uppmuntrat dialog mot marknaden i flera decennier. Denna epok är emellertid äntligen över.

Nu vill företagen att även den interna organisationen ska betraktas som en marknad. Min digitala arbetsplats är Stratiteqs koncept om hur intern kommunikation borde fungera. Min digitala arbetsplats betyder medarbetaren i fokus för en mer transparent arbetsplats som uppmuntrar till kunskapsutbyte, delaktighet och innovation.

Min digitala marknadsplats™

– som moderna kundrelationer borde fungera

Affärer blir allt mer digitaliserade och transparenta. Kundernas inflytande ökar och de kan snabbt värdera varor, tjänster och erbjudanden, välja och välja bort. Köp- och beslutsprocessen förändras, vilket i sin tur påverkar företagens affärsmodeller, marknads- och säljstrategier.

Min digitala marknadsplats är Stratiteqs koncept om hur företag bäst utvecklar och vårdar den nya kundrelationen och gör sitt agerande till en konkurrensfaktor. I alla kontaktpunkter och kanaler, på olika IT-plattformar, genom hela kundlivscykeln. Min digitala marknadsplats tar ett helhetsgrepp om den digitala kundrelationen.