Affärsidé

Vår affärsidé är att som affärs- och IT-konsulter stödja företag i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från strategi till tekniskt genomförande.

Vision

Vår vision är fulländade leveranser och den bästa arbetsplatsen.

Långsiktigt mål

"Dubbelt upp 2018" (Q Conference 12 nov 2015)

Strategi 2016-2018

  • Ett svårslaget erbjudande bestående av flera integrerade specialområden. Helhetslösningar, helt enkelt.
  • Arbetsplats för KAP liksom perfect match vid bemanning av kunduppdrag.
  • Värdedialog med kunderna samt angelägenhet om deras avkastning på gjorda Stratiteq-investeringar.
  • Förmåga att snabbt gå från ord till handling samt uppnå konkreta resultat i vårt eget förbättringsarbete.
  • Det mest personliga, nära och flexibla konsultföretaget på vår marknad.

Värdegrund

Kompetens, affärsfokus och passion [KAP] är våra grundläggande värderingar.

Strategiska initiativ 2016

  • Skapa alternativa intäkter. (Magnus)
  • Försörja organisationen med rätt kompetens. (Henrik)
  • Säkerställa hög kvalitet vid rekryteringar. (Henrik)
  • Etablera förvaltningserbjudande. (Anette)