Yacir Persson-Chelbat börjar på Stratiteq

  • I dag börjar Yacir Persson-Chelbat (41) på Stratiteq, där han kommer arbeta som senior affärskonsult och projektledare.

    Yacir har tidigare varit VD för konsultföretaget Diversityindex, som arbetar med mångfaldsanalys och certifiering av företag. Dessförinnan har han arbetat elva år inom telekombranshen (EPAC, Ericsson, Obigo, Teleca) och senast i TAT som Project Office Manager. Yacir är civilingenjör (LTH).

    Bland många strängar på sin lyra har Yacir ordförandeskapet i Mångkulturellt Sverige och fem svarta bälten i Teakwondo - för att nämna ytterligare några.