Jens Almgren ny marknadschef på Stratiteq

  • Den 1:a september börjar Jens Almgren som ny marknadschef på Stratiteq. Förutom att arbeta vidare med Stratiteqs varumärke och synlighet på marknaden, kommer Jens även verka som specialist i projekt där marknadsföring och kommunikation är viktiga beståndsdelar.

    Jens är i grunden humanist och senare diplomerad marknadsekonom. I drygt 10 år har han arbetat som kommunikationskonsult och projektledare på reklambyrån Attraction, specialister på direktmarknadsföring och digital kommunikation. De senaste åren har Jens, utöver projektledarrollen, varit operativt ansvarig för det dagliga arbetet på byrån.

    Till vår stora glädje (!?) är Jens, en bra dag (som han själv uttrycker det), en duglig golfspelare. Särskilt då antalet golfare i Sverige tydligen stadigt sjunker. Man kan säga att Stratiteq, genom sin rekrytering, är starkt bidragande till att hålla golfkulturen vid liv.

    Avslutningsvis, till Jens begeistring, är han med den nya adressen på Kanalgatan 2, tillbaka på rätt sida kanalen igen efter ca 2 års förvisning på Södra Tullgatan. "Äntligen riktigt nära till Bullen och Davidhallstorg igen"!