07.07 am - Tema: Affärsnyttan med sociala medier – finns den?

  • Vår Vice Vd och affärsområdeschef för Portal, Anna Werntoft, steppar upp och pratar om möjligheter kring sociala medier och ett företags internkommunikation, den digitala arbetsplatsen.

    Vill du lyssna du med? Anmäl dig på Malmö Näringslivskontors frukostseminarium 07.07 am ("Affärsnyttan med sociala medier – finns den?"). Övriga talare är Martin Thörnkvist, Omvärldsbevakare på Media Evolution och Liselott Lading, VD på Aspekta Propeople.

    Läs mer och anmäl dig här >>