Jagande affärs-, IT- och webbstrateg börjar på Stratiteq

  • Idag börjar Richard Havinger som seniorkonsult på Stratiteq. Richard har en stor affärsmässig kunskap och erfarenhet där affärsnytta ständigt är i centrum gällande val av IT-lösningar. De senaste åren har Richard varit konsult i eget företag gällande webbstrategier men även agerat projektledare inom Business Intelligence samt affärsutvecklare.

    Tillsammans med frun Emelie och tre barn bor han i Vellinge. Fritiden spenderas med familjen men också i jaktskogen i sällskap av familjens Engelska Springer Spaniel.