Stefan Hult börjar på Stratiteq

  • I normala fall får de flesta som börjar på Straiteq smygstarta. Vissa får det inte. I det här fallet var det dock en rutinerad herre i form av Stefan Hult, tidigare VD på Bouvet Syd, som gjorde sin debut på Stratiteq redan för två veckor sedan. Konsekvens - vi har inte ens hunnit skriva den vedertagna introduktionen... Men här kommer den!

    Stefan är malmöpågen som bosatt sig i Höllviken där han bor med en fru och två barn, dotter och son, varav sonen nyligen emigrerat till Linköping för studier.

    Stefan har 15 år bakom sig på Ericsson. Slutklämmen på Ericsson-äventyret var som ansvarig för en enhet som utvecklade system och applikationer för Ericsson Mobile (senare Sony Ericsson och ST Ericsson). 2005 startade han med två kompanjoner konsultbolaget Zekundera AB, specialiserade på Microsoftprodukter, som sedermera såldes till Bouvet. De två senaste åren har Stefan varit VD på Bouvet Syd.

    Sedan 2004 är det SharePoint som är specialiteten och vår nya evangelist i denna värld. Kunder som Stefan arbetat med som SharePointkonsult är t ex Sony Ericsson, Lernia och IKEA.

    Stefan är träningsperiodaren som nu bestämt sig för att förlänga träningen även över vintern denna gång! Grundträningen får han när han rastar Golden Retrievern Minja.