Sverker Gullberg Projektledare

  • Nu har Sverker Gullberg börjat som Business Intelligence projektledare och BI-specialist på Stratiteq.

    Sverker brinner speciellt för att driva BI-projekt. Tekniken är samtidigt väldigt spännande och han lägger stor vikt vid att hela tiden försöka se helheten där verksamhetskrav, teknik och process blandas och vävs samman på smartast sätt för att uppnå bästa möjliga affärsnytta för kunden.

    Han har de senaste 16 åren arbetat med affärskritiska system och de senaste sju åren har Sverker fokuserat på och specialiserat sig inom BI. Under sin karriär har han haft olika roller som både konsult och beställare på tillverkande företag, vilket ger en bra och bred förståelse. 

    Tre barn tar upp mycket av Sverkers fritid. Men eftersom hans egen träning är viktig för honom har tidiga morgonträningar i flera år varit räddningen för att hinna med i det vardagliga pusslet. 

    Varmt välkommen Sverker!