Anette Olofsson Business Consultant Digital Business/PIM

  • Idag börjar Anette Olofsson hos oss på Stratiteq.

    Anette är PIM-specialist som från roller som marknadskommunikationsansvarig i en rad olika företag och branscher, framförallt internationella, produktsäljande B2B-företag, fått stor erfarenhet av att specificera krav och leda digitala projekt på användarsidan.

    Som konsult på Stratiteq vill Anette inspirera företag att hitta och utveckla sina digitala affärsmöjligheter. Att förenkla vardagen på sälj- och marknadsavdelningar ligger Anette särskilt varmt om hjärtat och hon vet vad som krävs för att en investering i PIM-system och andra digitala lösningar ska få full effekt hos användaren.

    Musik är en stor del av Anettes liv, såväl att sjunga och spela själv som att lyssna på andra. Man kan också möta henne i och runt Helsingborg med löparskorna på några gånger i veckan.

    Varmt välkommen Anette!