Fem snabba, om Stratiteq

Siffror och sånt

  • Grundat 2004
  • Cirka 100 medarbetare (65% män, 35% kvinnor)
  • Omsättning 118 MSEK (2016)
  • Kontor i Malmö och Stockholm
  • Kunduppdrag i Europa
  • Ägarna aktiva i företaget

Affärsidé

Vår affärsidé är att som affärs- och IT-konsulter stödja företag i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från strategi till tekniskt genomförande.

Strategi [strati]

Som affärskonsulter arbetar vi med strategisk utveckling och förändringsledning – i linje med kundernas effektmål.

Teknik [teq]

Våra IT-konsulter utvecklar, implementerar och supportar kundernas digitala lösningar – med ledande teknik.

Vision

Vår vision är fulländade leveranser och den bästa arbetsplatsen.

Värdegrund

Kompetens, affärsfokus och passion [KAP] är våra grundläggande värderingar.

Företagskultur

Företagskulturen kännetecknas av flexibilitet, hjälpsamhet, närhet, tillit, transparens och socialt engagemang. Och att vi har jäkligt roligt.