Microsoft VIP-program

Det Nya Arbetslivet, Dynamics Marketing och Power BI är några av Microsofts satsningsområden. För respektive område har det upprättats VIP-program till vilka Microsoft valt ut ett fåtal partners. Stratiteq är en av dessa partners – i samtliga tre program.

Det Nya Arbetslivet (DNA)

"Det Nya Arbetslivet” tar utgångspunkt i The New World of Work som Bill Gates publicerade 2005. “... a generation of young people who grew up with the Internet is entering the workforce, bringing along work styles and technologies that feel as natural to them as pen and paper.” Tid och plats för arbete är av mindre betydelse. Det ställer dock nya krav på tillit och ledarskap.

Stratiteq är en av nio partners i Sverige som medverkar i denna satsning.

För mer information, kontakta Stefan Hult (senior IT-konsult)

Dynamics Marketing

Microsoft förvärvade 2013 företaget Marketing Pilot och gör nu enorma satsningar på lösningar för att skapa rika kundupplevelser via nätet. Många företag använder sig av lösningar för E-Mail Marketing och Marketing Automation. Nu handlar allt mer om att hantera hela kundupplevelsen – oberoende av kontaktpunkt och kanal.

Stratiteq är Microsofts enda partner i Skandinavien (en av fyra i norra Europa) som medverkar i denna satsning.

För mer information, kontakta Cecilia Wallersköld (ansvarig för affärsutveckling och MDx-konceptet)

Power BI

För många företag och organisationer är analys och uppföljning av verksamheten en rejäl utmaning. Lägger man sedan till behovet av att enkelt samarbeta i team, för att kunna fatta rätt beslut och vidta relevanta åtgärder, så blir det ännu mer komplext. En av Microsofts stora satsningar 2014 är Power BI vilket tillhör den nya generationens beslutsstöd.

Stratiteq är en av sex partners i Sverige som medverkar i denna satsning.

För mer information, kontakta Sverker Gullberg (senior IT-konsult)