Region Skåne ger Swedish Consulting Group i samarbete med Stratiteq som leverantör av IT-konsulttjänster med nytt och utökat avtal

 • Det nya avtalet är en utökning mot det befintliga avtalet med specialistroller så väl som åtagande som utvecklingsprojekt och förvaltning. Avtalet omfattar bl a tjänster för IT-arkitektur, teknisk koordinering, systemutveckling och strategitjänster, men även helhetsåtagande som t ex utveckling samt förvaltning. Upphandlingen är en del i en omfattande omstrukturering av IT-verksamheten inom Region Skåne, där större delen av operativ IT läggs ut på externa leverantörer.

  -Avtalet med Swedish Consulting Group är mycket betydelsefullt i vårt behov av kompetenta IT-konsulter. Tack vare avtalet har vi inte enbart en smidig process för att hitta rätt kompetens, utan det har även medfört en bättre kontroll och kostnadsreduktion, säger Niklas Sundler, IT-direktör, Region Skåne.

  -Vi är stolta över att Region Skåne har gett oss ytterligare förtroende och ser fram emot att få arbeta tillsammans med Region Skåne under nästkommande period. Det är med tillfredställelse som vi ser att vårt koncept och affärsmodell ger ett tydligt resultat, säger Samuel Persson, regionchef på Swedish Consulting Group. Att samla expertbolag som t ex Stratiteq under samma paraply och att tillsammans skapa en enhetlighet som agerar snabbt och flexibelt mot kunderna ligger i tiden då dessa efterfrågas allt mer.

  Mer information:
  Niklas Sundler, IT-direktör, Region Skåne tfn: 040 675 33 10
  Samuel Persson, SwCG Swedish Consulting Group Regionchef Syd, tfn: 073 419 48 00
  Andreas Wall, Stratiteq, KAM, tfn: 076 644 70 02