Strategisk utveckling i flera dimensioner

 • Anna Werntoft blir ny VD för Stratiteq, efter drygt två år som vice VD och affärsområdeschef för portal- och webblösningar. Stratiteq ska bli marknadsledande inom digitalt driven beteendeförändring. Visionen är fulländande leveranser och att vara den bästa arbetsplatsen. Den offensiva strategin för de kommande åren innebär utveckling i flera dimensioner och omfattar både organisk tillväxt och satsningar inom nya områden.

  Strategisk planering sker traditionellt bakom stängda dörrar i företag och organisationers ledningsgrupper. I linje med en filosofi om vikten av transparens och innovationskraft valde Stratiteq att genomföra en helt öppen strategiprocess, där själva strategin för 2013-2015 utvecklades av ledningen och medarbetarna på företaget. På så sätt kunde all kompetens tillvaratas samtidigt som strategin blev allas egendom.

  Johan Ahlkvist, en av företagets huvudägare, har med hög och uthållig lönsamhet tagit Stratiteq till en position som en ledande aktör i Öresundsregionen inom affärs- och IT-konsulting. Johan kommer som arbetande styrelseordförande vidareutveckla Stratiteq inom bland annat digital handel och mobila lösningar.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Anna Werntoft
  VD, Stratiteq Sweden AB
  070-591 94 99
  anna.werntoft@stratiteq.com

  Johan Ahlkvist
  Styrelseordförande, Stratiteq Sweden AB
  070-526 98 01
  johan.ahlkvist@stratiteq.com