Phil Winters besöker Malmö

  • De senaste årens genombrott inom analys och lagring av stora datamängder [Big Data] gör att vi befinner oss i en brytpunkt mellan det som tidigare varit science-fiction och det som nu kommer bli avgörande konkurrensfördelar för de företag som snabbast och bäst nyttjar möjligheterna. Det finns tydliga utrymmen för ”first mover advantages”, vilket mest troligt kommer att leda till att vissa branscher skakas om fundamentalt.

    Phil Winters är en av de främsta tankeledarna om hur teknikrevolutionen kan omsättas till konkreta konkurrensfördelar genom kundstrategier. Phil har arbetat i drygt 30 år inom området, bland annat med legendariska Peppers & Rogers. Den 10-12 september är Phil på besök hos Stratiteq i Malmö.
    Möjlighet till exklusiv intervju med Phil finns.

    Phil Winters: "10 Customer Management Trends to Act on Today"