Våra specialområden

Sedan etableringen 2004 har vi haft förmånen att få genomföra hundratals utmanande och roliga projekt – både i Sverige och internationellt. Om vi i egenskap av specialister inom beslutsstöd, CRM, e-handel och portaler skulle ge oss på att sammanfatta de "smärtor" som vi tagit fram lösningar för så handlar det om:

  • Vaga beslutsunderlag
  • Ineffektivt samarbete, lågt engagemang
  • Gemensam kundbild (360°) saknas
  • Otillräcklig kunskap om kunderna

  • Splittrade kunddialoger i olika kanaler
  • Missade affärsmöjligheter via webben
  • Kunderna står utanför affärsprocesserna
  • E-handeln är endast produktkatalog och orderfunktion

Beslutsstöd

Verksamhetschef, Ekonomichef, Controller m.fl.

Det är avgörande att chefer och medarbetare kan sina siffror. Endast då kan rätt beslut fattas. Uppföljning och styrning av verksamheten kan vara en rejäl utmaning.

Våra lösningar för beslutsstöd gör det möjligt att enkelt uppnå insikt utifrån komplex affärsinformation. Lösningarna hjälper dig att upptäcka, analysera och visualisera information på ett intuitivt sätt. Och du kan samarbeta med dina kollegor oavsett tid och plats – via dator, mobil eller surfplatta.

Microsoft Power BI och QlikView är teknikplattformar vi gärna använder.

CRM

Marknadschef, Servicechef, Säljchef m.fl.

CRM (Customer Relationship Management) är en strategi för att öka intäkterna, minska kostnaderna och stärka kundrelationerna. För många är det ett säljstödssystem och för några är det lösningen på den efterlängtade gemensamma kundbilden (360°).

Sedan många år är CRM ett av våra specialområde där vi arbetar med strategier, processer och digitala lösningar inom försäljning, marknadsföring och kundservice.

Kanske har du hört talas om vår utveckling av CRM-strategier och Microsoft Dynamics CRM-kompetens.

E-handel

IT-chef, Marknadschef, Webbansvarig m.fl.

– eller rättare sagt, "digitala affärer".

För våra kunder är e-handel en fråga om att utveckla digitala kundrelationer – i flera kanaler och i olika kontaktytor.

E-handel är med andra ord mer än produktkatalog, lagersaldo och orderfunktion.

Ett publik webbplats bör betraktas som företagets viktigaste säljare.

Besökare på webbplatsen lämnar efter sig digitala fotspår. Utifrån dessa avtryck kan bland annat företagets säljprocess triggas och leda till interaktion med den befintliga eller potentiella kunden.

Portaler

Informationschef, Marknadschef, Personalchef m.fl.

Inom begreppet "portaler" ryms våra lösningar för dokumenthantering, intranät, kundportaler och intern social media.

En välutvecklad och framgångsrikt implementerad portallösning möjliggör kunskapsdelning, samarbete och innovation – hela vägen från våra kunder till deras kunder och leverantörer.

Till mångt och mycket handlar dessa lösningar om att stärka våra kunders värdegrund, då en avgörande fråga är graden av öppenhet och transparens.

Microsoft SharePoint och EPiServer är våra vanligaste plattformar här.

Mjukvaruutveckling

Vi bedriver även fullskalig mjukvarutveckling med några av regionens främsta arkitekter och utvecklare.

Förändringsledning gör skillnaden

Alla projekt ska förstås vara drivna utifrån förbättringsbehov med tydliga effektmål. Men hur säkerställer du värdet på gjord investering? En förändring sker som bekant inte i själva företaget, utan hos individerna som arbetar i verksamheten. Människorna måste vara med ”på tåget”.

Satsningar handlar ofta om nya processer och systemstöd medan de anställda förväntas, av sig själva, ta till sig det nya arbetssättet. Budgetar för att hantera själva förändringen är långt i från självklart.

När det nya arbetssättet är tydliggjort med processer, roller och system så ska det införas i verksamheten – med varaktighet. Personalen ska lämna det gamla bakom sig och anamma det nya. Det kräver tydlighet och engagemang från ledare och medarbetare. Och när det kommer till IT-projekt så må de avslutas med användarutbildning och systemöverlämning. Men, det är då det börjar. Nu ska nyttjandet av lösningen säkerställas liksom uppnådda effektmål.

Våra affärskonsulter hjälper dig att nå hela vägen.