Ledande plattformar och teknik

Vi arbetar gärna med standardsystem som anpassas för kunden. Många system är också helt skräddarsydda utifrån kundens verksamhet och behov.

Under tiden för ett utvecklingsarbete ändras ibland förutsättningarna, utifrån nya krav och omvärldsfaktorer. Inte minst ökar kundens insikt när systemet växer fram. Sådan är världen. Därför är det viktigt med flexibla projekt och att kunden hela tiden kan följa arbetet genom frekventa demonstrationer.

Den projekt- och utvecklingsmodell som vi använder är agil, baserad på Scrum. Genom en agil metodik är kunden involverade i arbetet samt har ett stort inflytande i prioriteringarna – för att säkerställa att kunden får den lösning de verkligen behöver. Och som bekant är ju inte längre teknik en begränsande faktor.

> Fullskalig mjukvaruutveckling

> Stratiteq på Foo Café

Teknikplattformar

Utvecklingsmiljöer

  • .NET
  • Azure
  • BizTalk
  • C#
  • CSS
  • HTML
  • Xamarin