Beslutsstöd

– basera alla beslut på fakta

Vi kan hjälpa dig och ditt företag att utveckla strategier och digitala lösningar för verksamhetsstyrning. Det kan handla om definitioner av relevanta nyckeltal och affärsregler men också processer och organisationsfrågor.

Ibland kanske du får en känsla av att det fokuseras mer på uppföljning i sämre tider, oftast i form av kontroll. Oberoende om det är bra eller dåliga tider är uppföljning och styrning av din verksamhet alltid viktigt. 

Uppföljning och styrning är högst relevant för alla era chefer och medarbetare, utifrån de mål respektive person är ansvarig för och kollegornas mål emellan. Alla måste kunna sina siffror, helt enkelt. Oberoende av tid, plats och enhet – dator, mobil eller surfplatta.

Om era beslut fattas på tolkningar och personliga intressen så tar ni en stor risk. För att fatta det bästa beslutet behövs fakta. Löpande tillgång till faktabaserade underlag förutsätter att ni har bra lösningar för insamling, analys och visualisering.

Avsikten med lösningar för beslutsstöd handlar om att effektivt kunna följa upp och styra verksamheten för att snabbt fatta beslut om korrigerande åtgärder. Används inaktuell information eller manuella kalkylmodeller så blir det sällan bra. Det krävs en eller ett fåtal gemensamma datakällor – interna och ibland även externa. Därtill måste respektive användare nästintill obegränsat kunna vända och vrida på informationen utifrån sina egna preferenser.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Rosenlind, Business Area Manager BI
0765-26 98 41
jorgen.rosenlind@stratiteq.com

podQast (Stratiteq) - 160927: Qlik

Fokusområden
  • Finansiell analys
  • Försäljningsanalys
  • Kundanalys
  • Kundlönsamhet
  • Kundsegmentering
  • Master Data-hantering
  • Spend-analys
  • Vårdanalys
Plattformar och teknik
Power BI
Qlik Sense
QlikView