CRM (Customer Relationship Management)

– etablera en sanning om kunden

Vi kan hjälpa dig och ditt företag att utveckla strategier för segmentering, kontaktpunkter, kanaler och kundlojalitet. Därefter väcker vi liv i er befintliga CRM-lösning och får fart på användandet. Eller så utvecklar och implementerar vi ett nytt. Kom ihåg våra tjänster inom förändringsledning här, vilket gör skillnaden.

Kunden i centrum må vara en klyscha men tänk om alla dina medarbetare hade tillgång till all relevant kundinformation. Vad köper kunden, hur mycket köper kunden, hur står det till med kundlönsamheten, vilka är kontaktpersonerna, finns det serviceärenden, är senaste fakturan betalad? Det är typiska frågor i vardagen.

Medarbetare efterfrågar hela tiden information om företagets kunder och i värsta fall återskapar de själva information som redan finns.

En CRM-lösning är inte bara till för att utveckla befintliga kunder. Den ska också hantera leads och bearbetning av potentiella kunder. Den ska faktiskt öka prestandan inom försäljning och även inom marknadsföring och kundservice.

Med hjälp av en CRM-lösning kan ditt företag enkelt dela information om kunder, kontaktpersoner, affärsmöjligheter och aktiviteter. Era kampanjutskick och dess svar kan enkelt hanteras. Ni kan driva serviceärende för kunderna med arbetsflöden och spårbarhet hela vägen från problem till lösning och återkoppling. I vissa fall kan det till och med vara så att viktiga kunder bjuds in till valda delar av CRM-systemet, för att själva kunna följa och uppdatera relevant information.

En investering i strategier och digitala lösningar inom CRM stärker ert varumärke och är en vital del av era processer inom försäljning, marknadsföring och kundservice. Ja, egentligen i hela kundens resa med ditt företag. För att våga satsa på CRM, ställ dig frågan: "Vad kostar det att avstå?".

podQast (Stratiteq) - 160617: CRM (Customer Relationship Management)

Fokusområden
  • CRM-strategi
  • Kundservice
  • Säljstyrning
Plattformar och teknik
Microsoft Dynamics CRM
ClickDimensions