Customer Intelligence

– förstå kunden bättre än vad konkurrenterna gör

Vi kan hjälpa dig och ditt företag att utveckla strategier och digitala lösningar som gör det möjligt att öka insikten om kunderna. Då kan ni bidra till ett ännu högre värde i relationen med era kunder.

Alla pratar om vikten att förstå sina kunder. En grundläggande förståelse för kunden skapas vanligtvis i relationen kund och leverantör, när produkter säljs och levereras. Det är dock bara en bråkdel av all viktig kundinformation du behöver – för att ha behålla ett försprång gentemot konkurrenterna.

Genom att samla in och analysera rikare information om kunden kan relationen utvecklas. Rik information kan till exempel handla om kundernas agerande och beteende, något som vanligtvis inte hanteras i traditionella CRM-system.

Troligen vill du veta när kunden besökte er webbplats, varför de lämnade webben utan att köpa – eller varför de köpte när de väl köpte. Förutom analys av hemsidan behöver du även fråga kunden – muntligen eller via nätet. Och det blir riktigt intressant när kundens agerande och beteende kombineras med köphistorik, serviceärende etc.

Tänk om du och ditt företag kunde agera proaktivt i kundrelationerna, tack vara att ni nästan vet mer om kunderna än de själva vet. Ni kanske till och med skulle kunna förkomma kunderna när det gäller framtida utmaningar och behov i relation till era produkter och tjänster. Komplettera med information om utvecklingen i kundens bransch, relaterade trender och deras konkurrenter så börjar bilden bli komplett.

Plattformar och teknik


Power BI
Qlik Sense
QlikView