E-handel

– utveckla digitala kundrelationer

Vi kan hjälpa dig och ditt företag att utveckla strategier och digitala lösningar för moderna kundrelationer, via nätet.

När man besöker en webbsida tillhörande ett företag som säljer produkter är det en hygienfaktor att man kan ta del av produktinformation, priser och aktuellt lagersaldo. Självklart vill man även kunna göra sin beställning och följa leveransen hela vägen fram till dörren.

Med webben är det i dag möjligt att ta elektronisk handel långt bortom produktkatalog och orderfunktion. Allt fler företag ser dessa möjligheter och väljer att utveckla en digital affärsstrategi, istället för att nöja sig med en snäv e-handelsstrategi.

En digital affärsstrategi handlar om hur företaget ska utveckla kundrelationer via nätet för att nå de uppsatta målen – och mest troligt även höja målen utifrån de nya möjligheterna. Strategin utvecklas utifrån företagets önskvärda marknadsposition och aktuella målgrupp. Vidare beskriver strategin hur affärsmodell, organisation och processer ska anpassas till den digitala världen samt vilka nya arbetssätt och IT-stöd som är relevanta för företagets medarbetare.

Vi ska inte glömma sociala medier – en viktigt del av digitala kundrelationer. Vad pratas det om på nätet just nu om ert företag och era produkter? Inlägg, kommenterar och utvärderingar är viktiga att både följa och taktiskt agera på.

Genom att löpande analysera trafik och kunddata kan era digitala kontaktpunkter och kanaler ständigt förbättras för att ta kundrelationerna ännu längre, vilket gynnar både ditt företags affärer och era kunders upplevelser.

podQast (Stratiteq) - 160514: E-handel B2B

podQast (Stratiteq) - 160411: PIM (Product Information Management)

Fokusområden
Plattformar och teknik
  • EPiCommerce
  • InRiver
EPiServer
inRiver