Intranät

– dela kunskap i en transparent arbetsmiljö

Vi kan hjälpa dig och ditt företag att utveckla strategier och digitala lösningar för en transparent och öppen organisation som driver kunskapsdelning, engagemang och innovationskraft. Här behövs utan tvivel förändringsledning, då det till stor del är en fråga om företagskultur.

Tänk att det fortfarande finns företag där medarbetare delar dokument på berömda G: med allt vad det innebär. Ta till exempel det hopplösa i att hålla koll på vad som uppdaterats i respektive dokument och den obehagliga känslan av att inte veta om man har det senaste dokumentet.

Hur har ni det på ditt företag med e-post som i ohanterlig mängd skickas fram och tillbaka? Numera är det ju helt omöjligt att fånga upp allt som hamnar inkorgen och dessutom veta vad som är relevant att ägna tid åt. Och till på köpet bjuds fler kollegor in senare i dialogen och då uppstår total avsaknad av historik och spårbarhet.

Kanske har ditt företag löst flera av dessa utmaningar med dokumenthanteringssystem och intranät. Tillåt oss fråga, när uppdaterades i så fall ert intranät senast? Är ert intranät en digital arbetsplats för avdelningar, processlag och projektteam där de kan mötas kring dokument, kalendrar och diskussioner? Bjuder ni in era kunder till att deltaga i virtuella projektrum? På vissa företag liknar tyvärr intranätet mer en megafon gentemot de anställda där ledningen basunerar ut sina budskap.

Ett bra intranät innebär att samtliga medarbetare på ett smart sätt kan dela kunskap och samarbeta. Det bidrar till delaktighet och innovation. I ett transparent informationsflöde om till exempel kunder, produkter och projekt uppstår till och med helt oväntad korsbefruktning mellan medarbetare. Det gillas, delas och kommenteras. Låter det som Facebook på jobbet? Det är det på sätt och vis också, fast i en annan form där endast ert företag har åtkomst till informationen.

Fokusområden
Plattformar och teknik
Email vs. Social
IntraActive

Microsoft SharePoint