Mjukvaruutveckling

Från "File – New Project" till färdigt system

När anpassningar av en standardplattform inte räcker för att möta kundens specifika behov, då utvecklar vi helt enkelt ett skräddarsytt system.

Här på Stratiteq pågår alltid fullskalig mjukvaruutveckling där vi utvecklar system från grunden, som är helt unika för respektive kund. Med all respekt för våra ledande teknikplattformar.

Vanligtvis är det stora företag och organisationer – var och en med sin komplexa verklighet – som ser fördelar med att investera i mjukvaruutveckling. Systemet ger även kunden möjlighet att äga och förvalta självaste programkoden. Ett sådant upplägg passar speciellt bra för den som har ambitionen att återförsälja sitt system inom den egna koncernen eller till kollegor i branschen. Det händer till och med att kunder väljer att bolagisera sitt system för att satsa stort på att sälja och leverera det vid sidan om kärnverksamheten.

Skräddarsydda system är ofta exceptionellt integrerade med olika datakällor, interna så väl som externa. Om systemet är tänkt att användas av flera företag och organisationer så är design av flexibel integration avgörande för den framtida installerade basen.

På Stratiteq finns några av regionens främsta arkitekter och utvecklare.

> Stratiteq på Foo Café

podQast (Stratiteq) - 170316: Koda!

podQast (Stratiteq) - 161027: Mjukvaruutveckling

podQast (Stratiteq) - 170227: Agila projekt