Power BI – ett riktigt bra beslut

Microsoft Power BI tillhör den nya generationens beslutsstödsverktyg och erbjuder ett smart sätt att uppnå insikt utifrån komplex affärsinformation och samarbeta kring detsamma.

Power BI hjälper dig att upptäcka, analysera och visualisera information på ett intuitivt sätt. Du kan samarbeta med dina kollegor oavsett tid och plats – via dator, mobil eller surfplatta.

Med Power BI har din organisation förutsättningar att frigöra potentialen i all den information som i dag är fångad i era IT-system. Power BI är ett utmärkt komplement till era redan gjorda investeringar i tekniska plattformar från Microsoft som till exempel Dynamics CRM, Office 365, SQL Server och Yammer.

> Ladda ner produktblad

Power BI

podQast (Stratiteq) - 160420: Azure, Machine Learning och Power BI

Upptäck och sammanställ

Hitta, utvärdera och sammanfoga data enkelt från flera olika källor, interna så väl som externa.

Analysera och skapa modeller
Använd kraften i avancerad data-analys och flexibel modellering direkt i Excel med hjälp av Power Pivot.
Presentera visuellt
Se information på ett helt nytt sätt med spännande interaktiva visualiseringar i Excel med PowerView och PowerMaps (kartor via Bing Maps).
Samarbeta och engagera
Skapa samarbetsytor i Power BI för att gilla, kommentera och dela automatiskt uppdaterade rapporter och specialanpassad information tillsammans med ditt team.
Skriv frågor och få svar – direkt
Skriv dina frågor i klartext och få omedelbara svar genom interaktiva grafer och kartor.
Ha åtkomst överallt

Nå dina uppdaterade rapporter och visualiseringar oavsett var du befinner dig – via dator, mobil eller surfplatta.

Kom igång med Power BI inom 30 dagar

Stratiteq erbjuder en process där vi visar på vilket sätt Power BI kan tillföra värde för er verksamhet. I erbjudandet fokuserar vi på två datakällor (exempelvis CRM-baserad och finansiell data). Vi levererar en fullt fungerande lösning inom 30 dagar. 

Steg 1: Uppstart (Workshop)
 • Mål och avgränsningar
 • Val av datakällor
 • Power BI-introduktion
 • Aktivitetsplan
 • Tidplan 
Steg 2: Fördjupning och kravanalys
 • Analys av intervjuer med upp till tre nyckelpersoner
 • Val av mått och analyser som levereras i projektet
 • Skapande av backlog 
Steg 3: Analys av datakällor
 • Utvärdering av relevanta datakällor för projektet (två huvudkällor)
Steg 4: Kommunikation och informationsdelning (Workshop)
 • Informationsbehov och möjligheter
 • Kommunikationsvägar och stödverktyg
Steg 5: Visualisering och samarbete (Workshop)
 • Tillsammans skapas de analyser som visualiserar urvalet
 • Arbetsgrupper etableras för att dela informationen
 • Uppsättning av Power BI på datorer, mobiler och surfplattor
 • Utbildning och överlämning
Steg 6: Utvärdering och analys av förmåga (Workshop)
 • Rapport med erfarenheter
 • Analys av möjligheter och hinder
 • Förslag på nästa steg (Roadmap)
Produkter och teknik

Microsoft Power BI för Office 365 är en molnbaserad produkt som använder Microsoft Excel som analysmotor.

I vårt arbete ingår testlicenser för Power BI, Excel och andra relevanta verktyg under överenskommen tid. Dessutom ingår lån av Windows-baserade surfplattor.

Data kan visualiseras mer än som tabeller och diagram. Med hjälp av PowerMaps kan även geografiska kartor användas för att skapa ännu bättre förståelse.

Stora och komplexa datakällor ”Big Data” kan enkelt integreras genom åtkomst till öppna datakällor eller prenumerationstjänster.

Förutsättningar
 • Tillgång till datakällor
  • för skapande av rapporter fungerar utdrag ur system (data dump)
  • för kontinuerliga uppdateringar av data krävs säker koppling till aktiv datakälla
 • God kvalitet och väl beskriven data
 • Tillgång till nyckelpersoner

Kontakta oss

Kontakta oss för att diskutera utmaningar och möjligheter på ditt företag.

Per Malmsten
076-526 98 02
per.malmsten@stratiteq.com