Date : 13 januari, 2016

Stratiteq, affärs- och IT-konsulter i Malmö med 80 anställda, ställer in siktet på hundra procents tillväxt fram till 2018.

Hög tillväxt utgör en väsentlig del av bolagets strategi för de närmaste åren, inledningsvis genom omfattande rekrytering. För närvarande ska ett tiotal tjänster tillsättas i Malmö.

Den lagda tillväxtstrategin öppnar upp för nya etableringar och partnerskap. Beslut angående ytterligare ett kontor i Sverige är nära förestående och i december annonserades ett strategiskt samarbete med danska ProActive.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Werntoft
VD, Stratiteq Sweden AB
070-591 94 99
anna.werntoft@stratiteq.com

Johan Ahlkvist
Styrelseordförande, Stratiteq Sweden AB
076-526 98 01
johan.ahlkvist@stratiteq.com