Date : 19 februari, 2018

Föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes utvecklar en ny diabetesapp med stöd av Forget Foundation. Affärs- och IT-konsultföretaget Stratiteq går in som koordinator för utvecklingsarbetet.

Den nya diabetesappen, DiabetesNinja, är en app för barn, deras anhöriga, förskola och skola vars syfte är att underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes. I Sverige finns uppskattningsvis 50.000 personer med denna typ av diabetes, varav 7.000 är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag.

– Jag letade efter en app som på ett enkelt och säkert sätt beräknade både blodsocker och kolhydrater, men det var alltid något som saknades. DiabetesNinja fyller de funktioner jag sökte och är väldigt enkel för både mig och mina föräldrar, men framförallt för min son August att använda. Det känns tryggt att kunna följa sitt barn under dagen när man lämnat över ansvaret till någon annan, säger Fredrik Hansson, förälder till August 8 år med typ 1-diabetes.

Via appen DiabetesNinja kan du hålla koll på ditt blodsocker och få en tydlig översikt av din blodsockerregistrering. Du kan enkelt söka fram olika livsmedel eller maträtter för att beräkna intaget av kolhydrater. Specifika händelser kan antecknas och sparas sedan i en logg. Du kan även dela din information med dina kontaktpersoner så de blir uppdaterade på vad som händer under dagen. Vid varje registrering skickas en push-notifiering till de personer som du valt att dela din information med.

Ladda ner appen via App Store eller Google Play. Du hittar instruktioner och användarvillkor på ​diabetesninja.se. Där kan du även hitta kontaktuppgifter och lämna feedback.

Appen utvecklas av IT-företaget Stratiteq och man har valt Open Source-miljö dvs. öppen källkod, vilket innebär att alla kan bidra och hjälpa till så att appen kontinuerligt förbättras. Delar av arbetet kommer bedrivas i form av ”Hackathons” där utvecklare träffas för att programmera och inspireras av varandra, och även genom olika fokusgrupper.

Insamlingsstiftelsen Forget Foundation möjliggör utvecklingen av denna diabetesapp genom en donation till föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes.

– Att bidra till utvecklingen av ett hjälpmedel som kan underlätta tillvaron för de som berörs av typ 1-diabetes känns värdefullt och som ett riktigt beslut att ta. Det ligger i linje med vår pågående insamlingskampanj ”Forget Diabetes” som genomförs till förmån för diabetesforskning, säger Christer Paulsson, verksamhetschef för Forget Foundation.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Töörn, Affärsområdeschef Custom Solutions, Stratiteq
070-302 32 03, fredrik.toorn@stratiteq.com

Karin Peterson, Presskontakt Forget Foundation
070-584 61 25, karin@forget.se

Tina Hansson, Presskontakt Farföräldrar med vänner mot barndiabetes
070-977 50 65, diabetesninjasverige@gmail.com

Stratiteq utvecklar företag och organisationer i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från strategi till tekniskt genomförande. Företaget erbjuder helhetslösningar inom beslutsstöd, CRM, e-handel, intranät, kundportaler och leadshantering samt fullskalig mjukvaruutveckling och affärsutveckling. Företaget grundades 2004 och har idag 115 medarbetare med kontor i Malmö och Stockholm.
Läs mer på www.stratiteq.com
Pressinformation och pressbilder: www.stratiteq.com/press

Forget Foundation är en insamlingsstiftelse till förmån för människors hälsa och bättre liv. Stiftelsen verkar på ett nytt sätt – tillsammans. Tack vare stöd från samarbetspartners och möjliggörare kan alla insamlade medel gå direkt till fördefinierade projekt. Stiftelsen bildades i december 2016 på initiativ av Mats Paulsson. Forget Foundations främsta möjliggörare är stiftelser med anknytning till Medicon Village i Lund.
Läs mer på www.forget.se.
Pressinformation och pressbilder: www.forget.se/pressinformation

Föreningen Farföräldrar med Vänner mot barndiabetes bildades av några engagerade farföräldrar med vänner för att söka bidrag till utvecklingen av denna nya app. Föreningens syfte är att genomföra utvecklingsprojektet och därefter att finna en långsiktig ägare som förstår verktygets värde och säkrar en fortsatt utveckling av appen.
Pressinformation: Ingrid Jönsson: jonsson.ingrid@gmail.com