Date : 17 augusti, 2018

Det är lätt att glömma bort det agila manifestet och bara köra på. Man går igenom dagen med standup, sprintplanering, demo och retrospektiv, men man funderar inte så mycket på om man bara gör agilt eller om vi också är agila.

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

När vi har stand up meeting, pratar var och en till teamet som helhet, eller är det bara en rapportering av timmar till projektledaren? Är vi slavar under vårt projektledningsverktyg, matar vi in timmar för att verktyget behöver det eller för att timmarna hjälper oss att utveckla det bästa systemet?

Ibland är dokumentation till stor hjälp. Särskilt när det gäller någon sorts överlämning, inom projektet eller att vi producerat ett API som någon annan skall konsumera. Jag har skrivit dokumentation som ingen någonsin kommer läsa, bara för att projektet haft det som krav på sig. Enligt Lean, är inte det enbart waste?

Jag hade en gammal kollega som ombads att skriva ett sådant dokument. Han plitade ut en innehållsförteckning och fyllde rubrikerna med Lorem Ipsum-text, och påstod att det aldrig upptäcktes. Det kanske upptäcktes den dag han lämnat projektet och de behövde veta det som fanns i hans huvud.

Det är så viktigt att både vi och kunden känner att vi gör projektet tillsammans, att vi sitter i samma båt. Inte att beställaren skickar iväg oss på en resa och frågar 6 månader senare ifall vi kom fram. Systemutveckling skall vara ett partnerskap mellan beställare och leverantör där man känner att man får en ömsesidig förståelse för vilka utmaningar den andre står inför. Det är alltid då det blir bäst resultat.

När allt kommer till kritan måste man ändå fråga sig ifall våra standup meetings, sprintar, product backlog och retrospektiv gör oss mer agila. Hjälper de oss att hantera förändringar i kraven eller förändringar i förutsättningarna för projektet? eller är det bara ”going through the motions”.