Date : 2 september, 2018

Vi säger välkommen till Oskar Hall som kom in genom vårt traineeprogram inom vårt affärsområde Analytics. Oskar är nyutexaminerad från Lunds universitet med en magisterexamen i design av informationssystem. Han skrev sin magisteruppsats om beslutsmodellering och affärsregler, men fattade också tycke för datamodellering och Business Intelligence under sin utbildning.

En stor del av fritiden spenderas framför grytorna då matlagning är ett av Oskars stora intressen. När han inte står framför grytorna är det stor chans att man hittar honom bland boklådorna eller skivbackarna på närmsta loppis.

Varmt välkommen till oss Oskar!