Date : 8 oktober, 2018

Stratiteq har ingått ett nytt samarbetsavtal med Skånetrafiken gällande vidareutveckling av de IT-plattformar och molntjänster som ligger till grund för det nya biljett- och försäljningssystemet. Avtalet avser perioden september 2018 – december 2019 och är värt ca 35 MSEK.

Bland kommande funktioner kan nämnas ID-baserat resande; nya betalningssätt som exempelvis Swish; länsöverskridande resor; engelska som alternativspråk samt att företag och organisationer enkelt kan erbjuda sina anställda att resa kollektivt.

Det nya biljett- och försäljningssystemet utgör en central del i Skånetrafikens sammanhållande kanalstrategi med syfte att förenkla resandet. Via en app kan kunden köpa biljetter baserat på personliga zoner. Den första versionen av lösningen – som implementerades 2017 – utvecklades på mindre än tolv månader, vilket var möjligt med ett agilt arbetssätt och en molnbaserad systemmiljö.

”Vi är mycket glada att fortsätta utveckla framtidens nya biljett- och försäljningssystem med nya efterfrågade funktioner tillsammans med Stratiteq. Samarbetet har fungerat mycket bra så här långt tack vare att Stratiteq har hög kompetens både vad gäller affärsstrategi, digital transformation och komplex mjukvaruutveckling” säger Camilla Bunke, Försäljningschef på Skånetrafiken.

En molnbaserade systemmiljö innebär låga driftskostnader och kort ledtid vid lansering av nya erbjudanden. Systemet gör det även möjligt att öka samverkan med trafikhuvudmän i andra län.

Microsoft Sverige AB utsåg Stratiteq till årets partner 2017 för ”Bästa digitala kundtransformation” – genom utvecklingen av Skånetrafikens nya biljett- och försäljningssystem baserat på Microsoft Azure.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Werntoft
VD, Stratiteq Sweden AB
070-591 94 99
anna.werntoft@stratiteq.com

Camilla Bunke
Försäljningschef, Skånetrafiken
0768-89 05 65
camilla.bunke@skanetrafiken.se

Stratiteq utvecklar företag och organisationer i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från strategi till tekniskt genomförande. Erbjudandet består av affärsinnovation, kundunik mjukvara, anpassade standardplattformar och effekthemtagning inom Customer Lifecycle Management, Modern Workplace och Insights & Analytics. Stratiteq grundades 2004 och har idag 115 medarbetare med kontor i Malmö och Stockholm. 2017 uppgick omsättningen till 140 Mkr. Några av kunderna är Fitness24Seven, Höganäs, Region Skåne, Securitas, Skånetrafiken och Vattenfall. stratiteq.com/press

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 165 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. skanetrafiken.se