Date : 7 november, 2019

Föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes släpper nu en uppdaterad version av sin diabetesapp med stöd av Sparbanksstiftelser i Skåne. Affärs- och IT-konsultföretaget Stratiteq fortsätter koordinera utvecklingsarbetet. 

DiabetesNinja är en app för barn, deras anhöriga, förskola och skola vars syfte är att underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes. I Sverige finns uppskattningsvis 50.000 personer med denna typ av diabetes, varav 7.000 är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes uppgår till 900 per år och har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag. 

Via appen DiabetesNinja kan du hålla koll på ditt blodsocker och få en tydlig översikt av din blodsockerregistrering. Du kan enkelt söka fram olika livsmedel eller maträtter för att beräkna intaget av kolhydrater. Specifika händelser kan antecknas och sparas sedan i en logg. Du kan även dela din information med dina kontaktpersoner så de blir uppdaterade på vad som händer under dagen. Vid varje registrering skickas en push-notifiering till de personer som du valt att dela din information med. 

Genom ett examensarbete på Malmö Universitet togs det fram ett nytt användarinterface som anpassats för att barnen själva lättare ska kunna använda appen. Nya funktioner så som streckkodsavläsning av matvaror och en kunskapsbaserad tävling, där barn och anhöriga kan lära sig mer om sjukdomen och själva bli DiabetesNinjor, kommer att förenkla vardagen och öka kunskapen hos alla berörda. Strukturen i appen har förenklats utifrån både användbarhet och arkitektur, vilket i sin tur även underlättar för framtida uppdateringar. 

Ladda ner appen via App Store eller Google Play. Du hittar instruktioner och användarvillkor på diabetesninja.se.

Insamlingsstiftelsen Forget Foundation möjliggjorde första utvecklingen av denna diabetesapp genom en donation till föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes. Första lanseringen skedde i mars 2018. Under 2019 har föreningen fått bidrag från fyra stiftelser i Skåne; Stiftelsen Gripen, Sparbanksstiftelserna Finn, Färs & Frosta samt 1826 för att ytterligare utveckla och förenkla appen.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Töörn, Affärsområdeschef Custom Solutions, Stratiteq
070-302 32 03, fredrik.toorn@stratiteq.com
Jan-Erik Hansson, Presskontakt Farföräldrar med vänner mot barndiabetes
070-598 45 32, diabetesninjasverige@gmail.com 

Stratiteq utvecklar företag och organisationer i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från
strategi till tekniskt genomförande. Erbjudandet består av affärsinnovation, kundunik mjukvara, anpassade standardplattformar och effekthemtagning inom Insights & Analytics, Modern Workplace och Customer Lifecycle Management (Marketing, Sales, Service). Stratiteq grundades 2004 och har idag 105 medarbetare med kontor i Malmö och Stockholm. 2018 uppgick omsättningen till 145 Mkr. Några av kunderna är Fitness24Seven, Höganäs, Region Skåne, Securitas, Skånetrafiken och Vattenfall. Pressinformation och pressbilder: www.stratiteq.com/press

Föreningen Farföräldrar med Vänner mot barndiabetes bildades av några engagerade farföräldrar för att söka bidrag till utvecklingen av appen DiabetesNinja. Föreningens syfte är att genomföra utvecklingsprojektet och därefter att finna en långsiktig ägare som förstår verktygets värde och säkrar en fortsatt utveckling av appen.