Utökat socialt engagemang i Moldavien

Stratiteq utökar socialt engagemang i Moldavien genom samarbete med biståndsorganisationen IM.I dagarna inleder konsultföretaget Stratiteq ett samarbete med biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp. Syftet är att främja hållbar utveckling i Moldavien, med...

VD-byte på Stratiteq

Anna Werntoft har varit anställd på Stratiteq i åtta år och sedan 2012 fungerat som bolagets VD. I samband med lansering av strategin för 2019-2021 har Anna meddelat styrelsen att hon vill lämna sitt uppdrag våren 2019 – för att ge plats åt en ny VD att leda bolagets...

Att göra agilt eller att vara agil

Det är lätt att glömma bort det agila manifestet och bara köra på. Man går igenom dagen med standup, sprintplanering, demo och retrospektiv, men man funderar inte så mycket på om man bara gör agilt eller om vi också är agila. Individuals and interactions over...