Ett samarbete med Icopal

Snabb och korrekt produktinformation till Icopals återförsäljare

Icopal AB med huvudkontor i Malmö har med Stratiteqs hjälp investerat i en lösning för effektivare hantering av produktinformation till sina återförsäljare. En så kallad PIM-lösning.

Nu kan vi exportera rätt information till våra återförsäljare precis när de behöver den.

Caroline Josefsson

Marknadskommunikatör, Icopal

Varför Stratiteq?

– När jag började på Icopal fanns ett stort behov av en PIM-lösning. Jag drog igång projektet direkt. Vi hade tre tilltänkta leverantörer där Stratiteq i samarbete med InRiver var en, berättar Caroline Josefsson, marknadskommunikatör på Icopal. Jag har god erfarenhet från tidigare samarbete med Stratiteq och uppskattar deras sätt att våga utmana och föra en konstruktiv dialog utifrån vad jag som beställare har för krav och önskemål. Det är en viktig egenskap hos en god samarbetspartner. Vi hade en bra diskussion kring vilken lösning som var bäst för våra kunder utifrån Icopals utmaningar, förutsättningar och mål.


Utmaningen

Runt 2014 och 2015 märkte Icopal av en väsentlig skillnad i behov hos sina återförsäljarkunder. Alla efterfrågade helt plötsligt en mer kommersiell produktinformation än tidigare.

Kraven kunde också vara väldigt specifika, exempelvis en punktlista med produktfördelar, eller en kort produkttext innehållande endast teknisk beskrivning, och så vidare.

– Med den typen av krav från våra olika kunder på merparten av vårt sortiment insåg vi ganska snabbt att vi inte hade rätt förutsättningar för att hantera detta, berättar Caroline Josefsson.

– I takt med att vi lyckades ge ut den information som efterfrågades ställdes vi i stort sett omgående inför utmaningen att bibehålla vår nya servicenivå och se till att vi fortsatte leverera snabb och korrekt produktinformation – genom hela produktens livcykel. Det ställde enorma krav på oss som organisation, inte minst för oss på marknadsavdelningen som fick lägga allt annat åt sidan. Vi behövde ett sätt som förenklade processen.


Lösningen

Lösningen blev ett PIM-system där Icopal kan hantera all sin produktinformation med tillhörande bilder och dokument. Därifrån kan man sedan enkelt tillhandahålla önskad information till respektive återförsäljare.

– Vi jämförde kostnaden för ett PIM-system med de besparingar och intäkter som det kunde ge oss i form av minskad intern administrationstid och snabbare time to market för nylanserade produkter. Då såg vi snabbt att det kunde ge god avkastning på kort tid, säger Caroline Josefsson.

– På så sätt blev PIM-systemet inte bara intressant för oss på marknadsavdelningen utan också för hela företagsledningen. PIM-systemet blev högprioriterat och även andra funktioner på företaget hade hög förståelse för att implementationen kunde ta fokus från annat under projekt-perioden. Det var en stor bidragande faktor till den framgången vi haft i projektet.

Icopal är ett globalt företag och har tagit höjd för att övriga länder som har samma affärssystem på ett enkelt sätt också ska kunna använda PIM-lösningen. De får ett verktyg som är på deras språk och kan samtidigt dra nytta av allt det arbete som redan gjorts.

– Vi har valt att jobba med Malmöföretaget inRiver som utvecklar själva programvaran för PIM-systemet. InRiver är användarvänligt, supportar de processer marknadsavdelningen på Icopal arbetar med och är lätt att vidareutveckla, berättar Anette Olofsson, projektledare på Stratiteq.


Resultatet

Icopal har nu definierat den information som de vill att produkterna ska ha, såsom bilder, texter och tekniska beskrivningar. Informationen importeras från befintligt affärsystem till PIM-systemet och kompletterats därefter med mer bilder, artikel- data och dokument.

– Nu har vi 100 procent korrekt information i vårt PIM-system, säger Caroline. Återförsäljarna får ett mejl varje månad med information om vad som ändrats den senaste tiden, och kan själva välja att hämta den nya informationen om den är relevant för dem. Det är ett helt nytt förfarande jämfört med tidigare. Effektivare för oss, enklare för kunden.

Anette betonar värdet av att ha snabb och korrekt produktinformation i en tid där kunderna förväntar sig att enkelt hitta relevant information.

– Eftersom kunden idag gör mer research innan man kontaktar en säljare är det viktigt att snabbt få ut sina produkter på marknaden och att ha korrekt information i samtliga kanaler. PIM är en förutsättning för just detta och det är även en bra startpunkt för att fortsätta digitaliseringen av sitt företag.

Icopalkoncernen har en omsättning på drygt EUR 1 mdr och 3 500 anställda. Med huvudkontor i Danmark arbetar Icopal globalt och har 35 tillverkningsställen och 88 kontor utspridda i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Japan. I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB. Icopals kärnverksamheter är produktion av tätskikt, takljus och brandventilatorer samt marknadsföring av byggrelaterade varor. 

Kontaktperson

Fredrik Swahn

Fredrik Swahn

Business Developer

076-644 70 18

Jag vill veta mer, kontakta mig

Personlig integritet

14 + 7 =