Business Model Generation

Det är ingen tvekan om att företags medvetande kring behovet av digitalisering har ökat. Fortfarande står dock många kvar på perrongen och undrar vad det innebär för dem, hur de ska komma igång, vilka system de ska investera i och i vilken ordning allting ska ske. Och inte minst, vilken investering är det vi pratar om?

Med hjälp av metoden BMG (Business Model Generation) hjälper vi företag och organisationer att idenfiera affärsmöjligheterna och hoten som digitaliseringen innebär för just er verksamhet, konkretiserar behoven och tar fram en digital road-map. En ledstång att hålla i för just er digitala transformation.

Våra BMG-konsulter har genomfört fler än 50 workshops med företag och i organsationer inom varierande branscher. För att nämna några Beijer Ref, Bliwa, Clever, Elfa, GCE Group, HydX, Kährs, Perstop, Rowico och Woody Bygghandel.

Samarbetet med GCE Group

GCE utmanade sin affärsplan och framtidssäkrade sin produktutveckling

Användningsområden

 

Identifiera och paketera nya erbjudanden i befintliga verksamheter mot befintliga eller helt nya kundsegment.

Identifiera, tydliggöra och definiera hur produktcentrerade bolag kan bli kundcentrerade bolag.

Identifiera och modellera möjliga nya affärsmodeller för helt nya och innovativa produkter och erbjudanden.

Identifiera möjligheter till effektivisering med hjälp av digitalisering.

Tydliggöra positionering och försäljningsmetod gentemot specifika kundsegment för att öka lönsamheten.

Tydliggöra hur digitalisering påverkar verksamheten och affärsmodellen samt definiera en digital road-map för verksamhetens digitala transformation.

Filmer om BMG och Digital Roadmap

Business Model Generation (BMG) är en modell som 2010 togs fram av Alexander Osterwalder samt Yves Pigneur i samarbete med 450 olika företag runt om i världen.

Syftet var att hitta ett enkelt sätt att visualisera en affärsmodell för att tillsammans kunna arbeta med innovation – antingen för att förbättra och vidareutveckla befintlig affärsmodell eller för att utveckla en helt ny affärsmodell och verksamhet. Inte minst används modellen idag av entreprenörer som vill starta nya verksamheter.

BMG består av flera olika canvasar som hjälper oss att förstå sambanden mellan t.ex. olika delar i verksamheten eller våra kunders behov. Canvasen ger oss ett ramverk att samlas kring för att öka förståelsen för hur vår affärsmodell måste se ut för att tex kunna möta våra kunders behov, beskriva vårt erbjudande så att kunden förstår affärsnyttan som det skapar, öka förståelsen för vilken typ av kompetenser och arbeten vi måste kunna utföra samt tex vilket systemstöd som kommer att krävas för att lyckas. Inte minst är det ett praktiskt verktyg för att kunna modellera hur nya intäktsflöden eller sätt att ta betalt för skulle kunna påverka vår nuvarande affärsmodell och verksamhet.

Kontaktperson

Kim Hedberg

Kim Hedberg

Business Consultant

076-644 70 08

Jag vill veta mer, kontakta mig

Personlig integritet

4 + 5 =