Lift, Shift & Beyond

Bortom traditionell infrastruktur i molnet döljer sig en ny värld.

Lift, Shift & Beyond är ett angreppssätt som gör att du kan omvandla era affärskritiska applikationer till konkurrenskraftiga digitala lösningar med innovativa plattformstjänster (PaaS). Microsoft Azure erbjuder sådana plattformstjänster. 

Första steget: Inventera befintliga applikationer. Därefter gör vi en plan, tillsammans.

Med Microsoft Azure får ditt företag tillgång till en modern DevOps-miljö och ledande teknik. Det innebär korta ledtider från idé till färdig lösning. Det är flexibelt, säkert och kostnadseffektivt. Och systemet står aldrig stilla.

Kortare ledtid från idé till utveckling – till en färdig lösning.

}

Enklare och mer automatiserat arbete, för högre kvalitet.

Tillgång till ledande teknik i framkant. Hela tiden.

Ökad flexibilitet när saker förändras. Nu, nu, nu...

Mindre teknik. Mer verksamhet.

Första, andra, tredje! Eller rättare sagt: on-prem, IaaS, Pass!

Vilka delar hanterar ditt företag idag och imorgon?

Mer eller mindre allt arbete av icke-värdeskapande karaktär kan överlåtas – bit för bit. På så vis kan du och ditt team ägna mer och mer tid åt verksamheten.

 

Rekommenderad läsning

Besök gärna vår blogg och kunskapsbank där vi löpande delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter inom innovativa affärsmodeller och digitala lösningar.

Så vet du om ni är redo

I den här guiden får du veta mer om fördelarna och hur förflyttningsprocessen ser ut. Ta reda på om ditt företag är redo för en Lift, Shift & Beyond

Säkerhetsappen smartare i molnet

I det här kundcaset får du läsa om Securitas behov kring sin mobila plattform samt hur vi på Stratiteq utvecklade den, lyfte upp den till molnet och skapade en mer kostnadseffektiv, skalbar och – framför allt – en framtidssäkrare plattform.

Jag vill veta mer.

Kontakta mig för att diskutera omvandling av affärskritiska applikationer till konkurrenskraftiga digitala lösningar.

Personlig integritet

10 + 10 =