Mobila lösningar

Korta ledtiden, nå hela målgruppen – till en rimlig kostnad.

”Mobile first” är ett mantra och den mobila marknaden har bokstavligt talat exploderat.

I dag förväntar sig era kunder att dom, i all sin enkelhet, kan kommunicera mobilt med ditt företag.

Du behöver inte gå längre än till ditt företags strategi för att se behovet av mobila lösningar. Uttryck som ”vi ska öka försäljningen till privatkunder” och ”vi ska erbjuda marknadens bästa kundservice” är exempel på mål som tydligt motiverar investeringar i mobilitet.

Utmaningarna är många. De mobila lösningarna ska fungera för alla i ditt företags målgrupp – oberoende av om de använder mobila enheter med Android, iOS eller Windows Mobile. Och ingen IT-strategi i världen gör det möjligt att kontrollera era kunders och partners val av mobiler.

Detta medför parallellt utvecklingsarbete. En mobil app ska dessutom skapa rätt känsla hos användaren, utifrån respektive operativsystems unika egenskaper. Kompetens inom flera utvecklingsplattformar och olika distributionsmodeller är en förutsättning för att lyckas.

Baksidan av den briljanta mobiliteten är alltså höga utvecklingskostnader, långa ledtider och tung förvaltning. Men det finns lösningar som gör det enklare.

Vi jobbar med utvecklingsplattformen Xamarin.

Marknadschefens önskemål

  • Kort ledtid (Time to Market)
  • Nå hela målgruppen – oavsett mobil enhet och operativsystem.
  • Rimlig kostnad.

IT-chefens utmaningar

  • Höga utvecklingskostnader vid appar för Android, iOS och Windows Mobile.
  • Tung förvaltning och vidareutveckling – samma sak görs i flera verktyg.
  • Svårt att rekrytera, utveckla och behålla kompetens.

Så funkar det

Det finns flera vägar att gå när det gäller utveckling av mobila lösningar – från mobilanpassad webb till ”riktiga” appar för flera operativsystem. Utvecklingsverktygen och ramverken är många, liksom de olika sätten att distribuera de mobila lösningarna på.

Mobile Web

En webbplats anpassas för att även fungera för mobila enheter.

Befintliga webbsidor görs så att bilder och texter skalas om utifrån besökarens skärmstorlek.

Alternativt skapas en unik design med hela, eller delar av, webbens innehåll och funktionalitet just för mobila enheter.

Som att surfa via mobilen, helt enkelt.

Hybrid App

Appar utvecklas här med standardiserad webbteknik och distribueras via en, eller flera, ”App Stores”.

Samma app körs oberoende av operativsystem, med vissa begränsningar när det gäller nyttjande av mobilens eller surfplattans standardfunktionalitet.

Ibland saknar användaren känslan av en ”riktig” då detta är webbsidor som uppträder i operativsystemets gränssnitt.

Native App

”Riktiga” appar som de flesta av oss konsumerar – nedladdade från App Store, Google Play eller Windows Marketplace.

Varje app utvecklas för respektive operativsystem. Ofta är de tätt integrerade med standardfunktioner som e-post, kalender, kamera och kontakter.

Appen och dess data lagras på den mobila enheten, vilket gör det möjligt att arbeta offline.

Cross Plattform App

”Riktiga” appar tas här fram i en och samma utvecklingsmiljö, i detta exempel med hjälp av plattformen Xamarin.

Samma app kan sedan köras fullt ut i både Android, iOS och Windows Mobile. Med andra ord: En app, flera operativsystem.

I praktiken innebär det att merparten av programkoden är densamma och att Xamarin spottar ur sig ”riktiga” appar för respektive operativsystem.

podQast om mobila lösningar

Om Xamarin


Xamarin är ett företag som tagit fram en plattform som gör det möjligt att utveckla och underhålla “riktiga” appar för både Android, iOS och Windows Mobile.

Genom att utveckla med Xamarin delas, till största del, programkoden mellan de olika operativsystemen. Samtidigt får appen sin unika design och funktionalitet som hör respektive mobila enhet och operativsystem till.

Vid utveckling med Xamarin används C# som programmeringsspråk. C# är som bekant ett väletablerat språk med omfattande funktionsbibliotek, där vanligtvis Visual Studio är utvecklingsverktyget.

Med Xamarin blir utvecklingen av era mobila appar mer kostnadseffektiv och ni får ut apparna snabbare på marknaden.

Sedan februari 2016 är Xamarin en del av Microsoft.

Kontaktperson

Fredrik Töörn

Fredrik Töörn

Business Area Manager – Custom Solutions

070-302 32 03

Jag vill veta mer, kontakta mig

Personlig integritet

7 + 3 =