Om Stratiteq

Förmågan att göra skillnad digitalt kommer vara avgörande för alla företag och organisationer. Konkurrensfördelar kommer till stor del skapas genom innovativa affärsmodeller och nyttjandet av mjukvara.

Vi hjälper företag och organisationer att dra nytta av de enorma affärsmöjligheter som skapas av digitalt driven beteendeförändring – från strategi till tekniskt genomförande.

Specialområdena är Business Transformation, CRM Sales, CRM Service, Inbound Marketing, Insights & Analytics, Modern Workplace samt fullskalig mjukvaruutveckling.

Vår vision är fulländade leveranser och den bästa arbetsplatsen.

FÖRETAGSFAKTA

Grundat 2004

Ca 120 medarbetare (70% män, 30% kvinnor)

Omsättning 145 MSEK (2018)

Kontor i Malmö och Stockholm

Kunduppdrag i Europa

Ägarna aktiva i företaget

Vi utvecklar företag och organisationer i
digitalt driven beteendeförändring 
– hela vägen från
strategi till tekniskt genomförande.

Affärsidé

Vi utvecklar företag och organisationer i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från strategi till tekniskt genomförande.

Strategi [strati]

Tjänster för strategisk utveckling och förändringsledning – i linje med kundernas effektmål.

Teknik [teq]

Tjänster för utveckling, implementation samt support och vidareutvecklning av kundernas digitala lösningar – med ledande teknik.

Vision

Vår vision är ”fulländade leveranser och den bästa arbetsplatsen”.

Värdegrund

Kompetens, affärsfokus och passion är våra grundläggande värderingar. Ett KAP, med andra ord.

Företagskultur

Stratiteqs företagskultur kännetecknas av flexibilitet, hjälpsamhet, närhet, tillit, transparens och socialt engagemang. Och att vi har jäkligt roligt.

Malmökontoret

Gustav Adolfs torg 10 A, Malmö

Stockholmskontoret

Kåkbrinken 10, Gamla stan