Integritetspolicy

På Stratiteq värnar vi om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning (2016/679/EU) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara din integritet och dina rättigheter.

Ansvarig för denna policy

Stratiteq Sweden AB, med org.nr 556622-2682, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Om du vill veta mer om vår behandling av personuppgifter, vad vi gör för att hålla din uppgifter säkra eller utöva någon av dina rättigheter, skicka mejl till privacy@stratiteq.com 

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser enligt avtal och lag samt för att kunna ge dig god service.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

Exempel på personuppgifter

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Yrkestitel
 • Företagsnamn och adress
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger.
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll.

Webbsida och landningssidor

När du besöker vår webbsida och relaterade landningssidor samlar vi automatiskt in information om din enhet, vilket inkluderar information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och den cookie (från vår webbsida) som eventuellt redan finns installerad på din enhet.

Dessutom samlar vi in information om alla individuella sidor som du öppna medan du besöker vår webbsida. Vi samlar också in information om vilka söktermer som hänvisade dig till webbsidan.

Denna automatiskt insamlade information kallas för ”Enhetsinformation”.

Mer om "Enhetsinformation"

Vi samlar in ”Enhetsinformation” med hjälp av följande teknologier:

”Cookies” är datafiler som placeras på din enhet eller dator och innehåller ofta en unik, anonym identifierare. Om du vill ha mer information om cookies och hur du kan inaktivera dessa ska du besöka http://www.allaboutcookies.org.

”Loggfiler” spårar allt som händer på webbsidan och samlar in information, vilket inkluderar IP-adress, webbläsartyp, Internet-leverantör, hänvisningssidor, utgångssidor och datum, tidstämplar.

”Webb-beacon” består av ”tags” och ”pixels” är elektroniska filer som används till att registrera information om hur du surfar på Hemsidan. Detta inkluderar även användningen av Google Analytics.

När du fyller i ett frågeformulär eller lämnar en kommentar sparas dessa så att vi kan svara dig.

Fler tillvägagångssätt

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår webbsida eller eller våra tjänster
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra event
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss 
w

Potentiella kunder

Kontaktuppgifter till personer på möjliga kundföretag (så kallade leads) och andra intressenter (icke-kunder) som interagerar med vår webbsida och dess kringtjänster lagras i vårt system för leadshantering, baserat på demografisk och beteendemässig data. Om ingen affärsdialog har förts de senaste 26 månaderna så raderas denna information.

Kontaktuppgifter till personer på potentiella kundföretag (så kallade prospekts) med vilka vi inlett och fört en affärsdialog lagras i vårt CRM-system. Om ingen affärsdialog har förts de senaste 26 månaderna så raderas denna information, under förutsättning att företaget inte har köpt tjänster/produkter från Stratiteq och därmed klassificeras som kund.

 

~

Lagring av personuppgifter

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

 I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstörelse samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

 Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

 

Utlämning av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

p

Hur vi informerar dig

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi informera dig om vad vi kommer att använda den till, hur länge de lagras samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.

Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.