Projektdeltagare. Lär dig jobba agilt.

Ska ett nytt projekt startas på företaget? Funderar du på hur det kommer att påverka dig och dina kollegor?

På denna kurs går vi igenom grunderna i agilt arbetssätt.

Allt vanligare att jobba agilt

Den digitala transformationen får världen att snurra i allt snabbare takt och det blir allt vanligare att arbeta i projekt. För dig som inte är projektledare eller beställare kan det ibland vara svårt att greppa arbetsprocesserna och förstå syftet med projektet. När du går vår kurs får du grundläggande kunskap om att jobba agilt. Du lär dig om projektets olika faser, får förståelse för viktiga termer och begrepp och insikt i arbetsrollerna och deras respektive ansvarsområden.

Ökad kunskap leder till starkare engagemang

Ibland kan det vara svårt att förstå vilken nytta organisationen ska ha av projektet. Förändringsarbete är svårt. Men bakom varje lyckat projekt finns en stöttande organisation som bidragit med sin kompetens och erfarenhet. Med vår skräddarsydda utbildning i vad projektmetodik är och vad det innebär blir det enklare att skapa en gemensam målbild för ert projekt. Med ökad kunskap och medvetenhet blir det enklare för dig att engagera dig, ta initiativ och bli en ambassadör för projektet.

Kursinnehåll

  • Introduktion projektmodell
  • Projektets faser
  • Organisation och roller
  • Vad är agilt arbete?
  • Utvecklingsmodell
  • Kravhantering
  • Projektbudget och estimering
  • Styrgrupps- och beställaruppdraget
  • Projektdefinition
  • Riskhantering

 

Målgrupp

Projektdeltagare, chef eller medarbetare

}

Kurslängd

1 dag

Datum

Enligt förslag vid förfrågan

h

Pris

5.000 kr/deltagare

Kontaktperson

Jag vill veta mer, kontakta mig

Personlig integritet

7 + 12 =