Energibranschen

Dina B2C- och B2B-kunders inflytande ökar och de kan snabbt värdera priser, tjänster och erbjudanden, välja och välja bort. Köp- och beslutsprocessen förändras, vilket i sin tur påverkar ditt företags affärsmodell och marknadsstrategi.

På Stratiteq finns konsulter med gedigna kunskaper om moderna strategier och digitala lösningar för energibranschen. Några av våra kunder är E.ON, TelgeEnergi, Vattenfall och Öresundskraft.

De senaste åren har vi genomfört många uppskattade gig för ledningsgrupper inom energibranschen, som en extra kick i deras digitala transformation.

Tips: Se filmen ”Koncept för kundservice”.

Rikare kundupplevelser

Nya krav på affärsmodeller och processer

Framgång i en digitaliserad affärsvärld är långt mycket mer än en hemsida med avtalspriser och beställningsfunktion.

En modern kundrelation innebär kundvård och utveckling genom hela kundlivscykeln via nätet, där kundupplevelsen har blivit viktigare än själva kundrelationen. Det gäller att möta och interagera med kunden på ett berikande och igenkännande sätt – i alla kontaktpunkter och kanaler.

Säljande kundservice

”Kunden i centrum” är den största av klyschor

Tänk om alla dina medarbetare hade tillgång till all kundinformation. Vilken förbrukning har kunden? Vilka fakturor är betalda? Vilka serviceärende pågår? Vilket avtal passar bäst? Och så vidare…

När sälj- och servicepersonal samverkar samt möter kunden i digitala kanaler blir det enklare att skapa en gemensam kundbild. Ett samlat bemötande och förmåga att erbjuda rätt tilläggsprodukter förstärker kundupplevelsen – och ökar försäljningen.

.

Ökad innovationskraft

Pris, tillgänglighet, smarta hem och coola appar

Varför ska en B2C- eller B2B-kund välja ditt företag? Som energiföretag måste ni ligga i framkant när det gäller att utveckla erbjudandet. I dag är det inte bara Produktutveckling förunnat.

Genom att förstå kundernas köpbeteende, vara lyhörd på sociala medier, involvera kunderna i affärsprocesserna samt skapa förutsättningar att på ett enkelt sätt dela kunskap och samarbeta så kan företaget öka sin innovationskraft.

E.ON – nytt verktyg för ökad försäljning

Energikoncernen E.ONs försäljning mot svenska företagskunder hämmades av ett ålderdomligt CRM-system. Det var svårtillgängligt, gav dålig överblick och fungerade inte off-line. Det räckte helt enkelt inte till för säljarnas behov. Stratiteq fick uppdraget att tillsammans med verksamheten hitta en ny lösning.

Vattenfall – solid plattform för fortsatt kundresa

I en tuff bransch med små marginaler sökte Vattenfall ett system för att bättre förstå kundens köpcykel och effektivisera sin försäljning. Genom ett samarbete med Stratiteq där den molnbaserade lösningen Microsoft Dynamics CRM implementerades har man byggt en lyckad plattform för den fortsatta kundresan.
Kontaktperson
”Per

”Per

”Business

076-526 98 02

Jag vill veta mer, kontakta mig

Personlig integritet

5 + 12 =