Kollektivtrafik och biljettsystem

”Stratiteq har för sin kunds räkning tagit fram en lösning för att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Systemet har implementerat en mer flexibel prismodell med syfte att förenkla resandet. Idag genomförs årligen 165 miljoner resor, med ett långsiktiga mål att 2030 ha en marknadsandel på 40 procent av alla motorburna resor. Lösningen är helt baserad på Microsoft Azure [plattform och tjänster för molnbaserad databearbetning] och utvecklades och implementerades på mindre än tolv månader.”

Så löd motiveringen när Stratiteq tilldelades priset Microsoft Partner Award 2017 för ”Årets Bästa Digital Kundtransformation” genom utvecklingen av Skånetrafikens nya biljettsystem.

Skånetrafikens app är bara början på resan

Hur kommer kollektivtrafiken att se ut i framtiden? Hur reser skåningar om 20 år? Hur ser tåg och bussar ut och vad drivs de på?

Skånetrafiken vill skapa en kollektivtrafik som är bäst i hela världen, i Skåne. Nya sätt att resa, nya sätt att betala, nya sätt att mötas när du väl är framme. Hållbart, framkomligt och bekvämt.

Exakt hur framtiden ser ut vet självklart ingen. Men helt klart är att Skånetrafikens nya biljettsystem som till att börja med finns i en ny app bara är början på resan.

Fotograf: Karl-Johan Hjertström

Nya erbjudanden når kunden snabbt

Genom ett agilt arbetssätt kan förbättringar göras löpande – till skillnad från tidigare då releasehanteringen var tidskrävande och ineffektiv. Nu kan nya erbjudanden göras tillgängliga för kunden på bara några få timmar.

Skalbar lösning utan driftstörningar

Med skalbara molntjänster behöver inga kompromisser göras när det gäller automation, kvalitetssäkring och uppdateringar. Allt kan automatiseras i en lösning som är ”born in the cloud”, tack vare Microsoft Azure PaaS.

Fotograf: Helen Dominé

Stratiteq har utvecklat det nya biljettsystemet

Förenklat resande

Ett försäljnings- och biljettsystem har utvecklas där kunden kan köpa hela Skånetrafikens nya biljettutbud – baserat på personliga zoner – utan att behöva gå förbi en biljettmaskin.

Systemet gör det möjligt att hantera månadskortet och i framtiden kommer det även gå att köpa biljett för resor utanför Skåne.

Kort utvecklingstid

Sedan projektet startades har ett helt nytt och fullt fungerande försäljnings- och biljettsystem utvecklats och implementeras på mindre än 12 månader.

Lösningen, som är ”born in the cloud”, är byggd och designad från grunden med Microsofts molntjänst Azure PaaS.

Skalbar molntjänst

Inga kompromisser har gjorts när det gäller automation av lösningens infrastruktur, säkerhet, miljöer, kvalitetssäkring och releaser. Allt är automatiserat och skalbart.

Skånetrafiken betalar för den kapacitet som nyttjas, vilket inte hade varit möjligt med egna servrar.

Agilt arbetssätt

Skånetrafiken har i och med projektet etablerat ett agilt arbetssätt för sin affärsutveckling, baserat på en tydlig vision.

Det gamla systemet, som togs i bruk 2009, hade några få releasefönster årligen. Nu görs förändringar varje vecka vilket avsevärt reducerar Skånetrafikens time to market.

Vad är Microsoft Azure?

Microsoft Azure är en omfattande uppsättning molntjänster som utvecklare och IT-experter använder för att skapa, distribuera och hantera program via Microsofts globala nätverk med datacenter. Integrerade verktyg, DevOps och deras marknadsplats hjälper dig att skapa allt från enkla mobilappar till lösningar i internetskala.

Offentlig sektor och molntjänster

Organisationer inom offentlig sektor pressas ständigt till att använda sina resurser så effektivt som möjligt. En lösning är ofta att använda mer IT och teknik för att effektivisera verksamheten. Samtidigt måste organisationen följa alla svenska bestämmelser kring integritet och säkerhet.

För många beslutsfattare väcker tanken på molntjänster kanske frågor om säkerhet, integritet och ägandeskap. Frågor som ofta grundar sig i missuppfattningar om hur molntjänster fungerar.

Microsofts molntjänster är säkra, juridiskt trygga och lika flexibla och skalbara som el – och vattenförbrukning. Detta till skillnad från att ha sin egen hårdvara, vilket kräver resurser, binder kapital och skapar ett ständigt behov av service och underhåll.

Molntjänsterna gör det möjligt att fokusera på kärnverksamheten – samtidigt som organisationen kan luta sig mot oöverträffad säkerhet, kontroll och juridisk trygghet.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 165 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon.

skanetrafiken.se

Kontaktperson

Fredrik Töörn

Fredrik Töörn

Business Area Manager – Custom Solutions

070-302 32 03

Jag vill veta mer, kontakta mig

Personlig integritet

13 + 9 =