Vård och omsorg

Ett av våra branschfokus är sektorn för vård och omsorg, inom vilken vi utvecklar och implementerar lösningar för verksamhetsstyrning. Vanligtvis handlar det om lösningar för att samla in, visualisera och analysera data.

För våra uppdragsgivare (Region Skåne, Praktikertjänst med flera) är det idag enklare att både följa upp och styra verksamheten utifrån lättillgänglig information och korrekt beslutsunderlag.

Vi har även utvecklat en lösning för att minska CO2-utsläpp, som en del av Region Skånes miljöarbete.

Vårdprocesser

Vi utvecklar lösningar för analys av vårdprocesser för ökad tillgänglighet och kortare väntetider.

Vi har även utvecklat en lösning för optimering av operationsplanering.

Desto mer fakta det finns om patienten ju lättare är det att sätta in rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Datakällor

Patientdata kommer från vårdadministrativa processer och medicinteknisk utrustning. Mängden system och datakällor är många.

Tidigt i projektet sätter vi upp ett gemensamt datalager, en så kallad Data Warehouse-lösning.

Rehabilitering

Uppgifter om sjukskrivningar lagras i en gemensam e-intygsmodul som är kopplad till Försäkringskassan.

Vi har tagit fram en lösning som gör det enkelt att se vad personer är sjukskrivna för och hur länge, för att sedan kunna sätta in rätt rehabilitering.

E-hälsa

Idag är det möjligt att träffa en legitimerad läkare via nätet, som en del av människors ”egenvård”. Applikationerna och dess kringutrustning blir allt fler.

Inom diabetesvården finns en lösning som gör det möjligt att mäta blodsockernivåer och rapportera sina värden via mobilen.

Folktandvården Skåne – Vässad verksamhetsstyrning

Folktandvården Skåne ville förbättra verksamhetsstyrningen och förenkla administrationen för sina kliniker. Man ville ha dagsaktuell och detaljerad information. Den måste vara lättillgänglig, överskådlig och korrekt. Hur det ska uppnås i en organisation med 1 400 anställda utspridda på närmare 60 orter är inte självklart. Det krävdes en rejäl satsning. Tidigare system räckte inte till.

Region Skåne – chefer fick en enklare vardag

En av Region Skånes förvaltningar, Habilitering och hjälpmedel, hade ett beslutsstöd som många tyckte var krångligt, opålitligt och tidskrävande. Tillsammans med Stratiteq utvecklades en användarvänlig lösning som gjorde cheferna både mer nöjda och effektiva.

podQast om vård och omsorg

Jag vill veta mer, kontakta mig

Personlig integritet

12 + 8 =