Vård och omsorg

Ett av våra branschfokus är sektorn för vård och omsorg, inom vilken vi utvecklar och implementerar lösningar för verksamhetsstyrning. Vanligtvis handlar det om lösningar för att samla in, visualisera och analysera data.

För våra uppdragsgivare (Region Skåne, Praktikertjänst med flera) är det idag enklare att både följa upp och styra verksamheten utifrån lättillgänglig information och korrekt beslutsunderlag.

Vi har även utvecklat en lösning för att minska CO2-utsläpp, som en del av Region Skånes miljöarbete.

Vårdprocesser

Vi utvecklar lösningar för analys av vårdprocesser för ökad tillgänglighet och kortare väntetider.

Vi har även utvecklat en lösning för optimering av operationsplanering.

Desto mer fakta det finns om patienten ju lättare är det att sätta in rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Datakällor

Patientdata kommer från vårdadministrativa processer och medicinteknisk utrustning. Mängden system och datakällor är många.

Tidigt i projektet sätter vi upp ett gemensamt datalager, en så kallad Data Warehouse-lösning.

Rehabilitering

Uppgifter om sjukskrivningar lagras i en gemensam e-intygsmodul som är kopplad till Försäkringskassan.

Vi har tagit fram en lösning som gör det enkelt att se vad personer är sjukskrivna för och hur länge, för att sedan kunna sätta in rätt rehabilitering.

E-hälsa

Idag är det möjligt att träffa en legitimerad läkare via nätet, som en del av människors ”egenvård”. Applikationerna och dess kringutrustning blir allt fler.

Inom diabetesvården finns en lösning som gör det möjligt att mäta blodsockernivåer och rapportera sina värden via mobilen.

podQast om vård och omsorg

Kontaktperson
Charlotta Tydén

Charlotta Tydén

Senior Consultant

076-526 98 28

Jag vill veta mer, kontakta mig

8 + 9 =